Förtroendevalda hos Örnsköldsviks kommun

Sökresultat

Personer (195 st)

Efternamn Förnamn Parti
Abrahamsson Tony M
Alenius Madsen Agneta S
Allandotter Anita KD
Andersson Christina S
Andersson Jan S
Andersson Ulf SD
Andreasson Margareta C
Axelsson Maria S
Axelsson Michael S
Back Olga S
Backman Ragnhild -
Berggren Margona M
Berggren Maria KD
Berggren Linnea M
Berglund Daniel V
Berglund Marie M
Borgehammar Maria KD
Boström Jonas S
Breilin Mikael S
Brix Barbro S
Brorsson Göran KD
Buhr Marie V
Bylund Frida C
Byström Anna-Karin C
Byström Louise C
Byström Bruno C
Carlsson Michael V
Daibess Joseph KD
Danielsson Anita M
Edblad Lars S
Edblad Anna -
Edblad Thomas -
Eidenvall Lars KD
Eklöf Gunnar V
Elmnert Cina S
Engström Clas -
Eriksson Lennart KD
Eriksson Curt KD
Eriksson Oskar S
Eriksson Maude KD
Eriksson Mårten M
Fjeldseth Olle S
Fors Gunnar V
Forsberg Örjan S
Frölander Felix M
Gidlund Hans S
Gjersvold Susanna S
Glud Beatrice M
Glud Olof M
Glud Peter C
Goulding Peggy M
Granström Emma M
Grundberg Larsson Ulla V
Gröndahl Maria S
Gulliksson Maria KD
Gulliksson Helena KD
Gunnarsson Håkan C
Gustavsson Robin S
Hagström Marielle C
Hamberg Doris M
Howcroft Erika S
Hållberg Michael S
Hårshagen Erik S
Hårshagen Angela S
Häggkvist Matilda S
Hägglund Liisi C
Hägglund Björn M
Hägglund Henrik C
Häggmark Per S
Häggquist Therese S
Häggström Jan-Olov S
Häggström Olle S
Hörnfeldt Linda C
Jansson Andreas C
Johansson Peder S
Johansson Caisa S
Johansson Birgith S
Jonsson Bertil C
Jonsson Per S
Jonsson Tom M
Jonsson Annica M
Jonsson Tomas S
Jäger Julia M
K Saellström Rose-Marie C
Kallin Gunilla C
Kallin Eriksson Ullrika KD
Kandemir Frat S
Karkan Kazim S
Karlson Tomas -
Karlsson Jeanette M
Karlsson Ulrika S
Källström Ellinor C
Kärnebro Jan SD
Körkkö Annika S
Larserud Birgith S
Larserud Hagstedt Marina S
Leijon Backe Mario SD
Lindberg Anna-Lena C
Lindberg Arne SD
Lindberg Pär -
Lindell Josef M
Lindholm Leif S
Lindholm Jonny SD
Lindstedt Jan S
Lindstedt Vanja S
Lundberg Svante C
Lundgren Kent S
Lundin August S
Lundqvist Jennifer S
Löfroth Göran S
Malmén Malin S
Malmén Mikael S
Manyau Nyasha S
McHardy Marianne M
Mårtensson Elin C
Norberg Sören S
Norberg Göran KD
Nordberg Gösta SD
Nordberg Maria KD
Nordeman Stefan S
Nordfjell Zenitha S
Nordgren Anders M
Nordin Kjell C
Nordin Johannes M
Nordin Agnetha KD
Nygren Gudrun S
Nylén Per S
Näslund Roger M
Näslund Lars M
Näsström Vega S
Oldenborg Ulf-Åke KD
Olner Lundgren Annabel V
Olofsson Kent S
Olsson Kenneth S
Olsson Björn C
Olsson Tony S
Olsson Lars C
Olsson Vivi-Anne C
Olsson Zeth S
Olsson Hamberg Emma C
Orrell Erik C
Ottosson Kristian S
Paulsson Patrik V
Persson Maud V
Pettersson Stefan M
Pettersson Kurt C
Pettersson Jennifer M
Rivera Nelson V
Rudin Jerker KD
Salö Lena V
Sandin Erik C
Sandström Roger S
Sedin Gunnel KD
Sellgren Marcus S
Silverkraft Susanne S
Sjöblom Johan M
Sjödin Erika C
Sjödin Maria SD
Sjödin Kjell C
Sjölund Marielle S
Sjölund Anna-Karin S
Sondell Carolina S
Sonidsson Eva S
Strödin Magnus S
Strömberg Anna-Belle S
Strömstedt Bo S
Sundberg Anna S
Sundberg Maria S
Sundelin Jim S
Sundelin Tom S
Sundin Per KD
Sundin Ulla-Britt KD
Sundqvist Sylvia M
Svensson Björn C
Säfsten Kristina -
Thorsell Gabrielle V
Thunberg Carl M
Ulander Ulrik C
Uppenberg Helena C
Wahlberg Roland C
Westin Bertil S
Westin Annika S
Vestman Torbjörn S
Westman Malin S
Viberg Tony KD
Voittonen Jenny SD
Wåhlstedth Göran V
Wålsten Ola C
Åkerlind Anna-Britta C
Öberg Mattias S
Öberg Carola S
Ödebygd Ulrica V
Ögren Kristin S
Ölund Yvonne S
Östmar Rosdahl Helén M