Förtroendevalda hos Örnsköldsviks kommun

Moderata samlingspartiet (M)

Webbplats:
http://www4.ornskoldsdvik.se/pol/m/

Antal personer (29 st)

Efternamn Förnamn
Sundqvist Sylvia
Näslund Roger
Nordgren Anders
Näslund Lars
McHardy Marianne
Pettersson Stefan
Berggren Margona
Goulding Peggy
Glud Beatrice
Jonsson Tom
Nordin Johannes
Karlsson Jeanette
Abrahamsson Tony
Glud Olof
Jäger Julia
Thunberg Carl
Frölander Felix
Hägglund Björn
Danielsson Anita
Lindell Josef
Granström Emma
Sjöblom Johan
Pettersson Jennifer
Hamberg Doris
Berggren Linnea
Jonsson Annica
Eriksson Mårten
Berglund Marie
Östmar Rosdahl Helén