Förtroendevalda hos Örnsköldsviks kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Telefon:
0660-881 33 Charlotta Edström

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik