Förtroendevalda hos Örnsköldsviks kommun

Bildningsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Telefon:
0660-882 70 Marie Westerlund

Postadress:
Bildningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik