Förtroendevalda hos Örnsköldsviks kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Telefon:
0660-881 19, Claes Edblad

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik