Förtroendevalda hos Örnsköldsviks kommun

Tillgänglighetsråd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Telefon:
0660-88245, Erika Nordin

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik