Förtroendevalda hos Örnsköldsviks kommun

Kommunfullmäktiges valberedning

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik