Förtroendevalda hos Örnsköldsviks kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Telefon:
0660-884 23, Caroline Jonsson

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik