Förtroendevalda hos Örnsköldsviks kommun

Krisledningsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Telefon:
0660-888 47 Emma Grann

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik