Förtroendevalda hos Örnsköldsviks kommun

Förtroenderådet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik